معنای نامهای کشورهای جهان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از معنای نامهای کشورهای جهان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

جهان1. آرژانتین :سرزمین نقره(اسپانیایی(2. آفریقای جنوبی :سرزمین بدون سرما(آفتابی) جنوبی(لاتین،یونانی)3. آفریقای مرکزی:سرزمین بدون سرما(آفتابی) مرکزی(لاتین،یونانی (4. آلبانی :سرزمین کوهنشینان5. آلمان :سرزمین همه مردان یا قوم ژرمن(فرانسوی – ژرمنی(6. آنگولا :از واژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بود7. اتریش : شاهنشاهی شرق (ژرمنی( 8. اتیوپی : سرزمین چهره سوختگان (یونانی(9. ازبکستان : سرزمین خودسالارها (سغدی-ترکی-فارسی/ دری(10. اسپانیا : سرزمین خرگوش کوهی (فنیقی)11. استرالیا : سادامه مقاله معنای نامهای کشورهای جهانبرچسب ها: کشورهای. جهان. آکاایران. بدون. سرزمین.