مگر مد از آسمان آمده است

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از مگر مد از آسمان آمده است بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مگر مد از آسمان آمده است

مگر مد از آسمان آمده است  دختر تمام تلاشش را می‌‌کرد تا دستش را از جیب مانتویش بیرون نیاورد، تازه در دانشگاه قبول شده بود، وقتی وارد کلاس می‌‌شد چشمان زیبا و درشتش را با نگرانی به اطراف می‌‌چرخاند، تا یک هفته اول کسی از پسرهای کلاس متوجه نشد.اما روزی که از پله‌ها افتاد و زمین خورد همه با حیرت به دست چپ (نگار) نگاه می‌‌کردند که بیشتر به گلوله‌ای از گوشت شبیه بود و هیچ انگشتی نداشت! هیچ وقت به کسی در این مورد چیزی نگفت. تنها دوست و هم اتاقی‌اش می‌‌دانست که او وقتی گوشت چرخ می‌‌کرده، ماشین دستش رادامه مقاله مگر مد از آسمان آمده استبرچسب ها: آسمان. آکاایران. پسرهای. آسمان. ماشین.