مایعات خنک کننده موتور خودرو

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از مایعات خنک کننده موتور خودرو بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

درباره اتومبیل,دانستنی ها,اجزا خودرو

مایعات خنک کننده موتور خودروضدیخ، یک ترکیب شیمیایی شامل اتیلن گلیکول، بازدارنده های خوردگی، موادضدکف، رنگ و آب است که مخلوطی از آن با آب به عنوان پایین آورنده نقطهانجماد مایعات خنک کننده موتورخودرو به کار می رود. ضدیخ همچنین به عنوانافزایش دهنده نقطه جوش آب در سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز نیز بهکار می رود که مخلوط۴۰ تا۷۰ درصد آن در چهار فصل سال مناسب است.با شروع فصل زمستان یکی از کالاهایی که مورد تقاضای دارندگان خودرو قرار می گیرد، مایعات خنک کننده موتور است که در بازار اصطلادامه مقاله مایعات خنک کننده موتور خودروبرچسب ها: موتور. خودرو. آکاایران. موتور. عنوان.