مر کز جهان کجاست؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از مر کز جهان کجاست؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عجایب,رموز,دانستنی

مر کز جهان کجاست؟ همواره "مرکز جهان" موضوع مورد توجه بشر بوده است. طی سال ها، انسان، مانند کودکی که خود را کانون توجه همه می داند، معتقد بود که زمین مرکز کیهان است. برخی از منجم های یونان باستان، جهان را متشکل از دو کره می پنداشتند؛ یکی زمین و دیگری آسمان، با ستارهای پولک دوزی شده.     فکر می کنی، بتوانیم به سمت خاصی از فضا اشاره کنیم و ادعا کنیم که این جا مرکز جهان است؛ همان جایی که انفجار بزرگ اتفاق افتاد؟همواره "مرکز جهان" موضوع مورد توجه بشر بوده است. طی سال ها، انسان، ماننادامه مقاله مر کز جهان کجاست؟برچسب ها: آکاایران. زمین. زمین. همواره. توجه.