پایان جهان یا شروع دوباره؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از پایان جهان یا شروع دوباره؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

هستی,جاذبه ,کوانتمی

پایان جهان یا شروع دوباره؟ پیدایش جهان هستی را که در تئوری کلاسیک جاذبه که بر روی فضا زمان حقیقی پایه گذاری شده است فقط به دو طریق می توان بیان کرد. پیدایش جهان هستی را که در تئوری کلاسیک جاذبه که بر روی فضا زمان حقیقی پایه گذاری شده است فقط به دو طریق می توان بیان کرد. یا آن که از بینهایت قبل وجود داشته باشند یا اینکه با بیگ بنگ در لحظه ای با خصوصیت عجیب به نام تکینگی یا نقطه ی یگانه در زمان گذشته آغاز گردیده است ولی حالت سومی هم وجود می تواند داشته باشد که هر دو حالت قبل را شاادامه مقاله پایان جهان یا شروع دوباره؟برچسب ها: جهان. شروع. آکاایران. پایه. تئوری.