شش عدد حاکم بر جهان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از شش عدد حاکم بر جهان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شش عدد,کهکشان,عدد لاندا

مقالات مفید - اطلاعات عمومی - شش عدد حاکم بر جهان شش عدد بر کل جهان حاکم است که از زمان انفجار بزرگ شکل گرفته اند... شش عدد بر کل جهان حاکم است که از زمان انفجار بزرگ شکل گرفته اند. اگر هر کدام از این اعداد با مقدار فعلی آن کمی فرق داشت، هیچ ستاره، سیاره یا انسانی در جهان وجود نداشت. قوانین ریاضی عامل تحکیم ساختار جهان است. این قاعده فقط شامل اتم ها نمی شود، بلکه کهکشان ها، ستاره ها و انسان ها را نیز در برمی گیرد. خواص اتم ها ـ از جمله اندازه و جرمشان، انواع مختلفی که از آنها وجود دارد و نادامه مقاله شش عدد حاکم بر جهانبرچسب ها: حاکم. جهان. مقالات. مفید. آکا.