سیستم خودکار پارک خودرو

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از سیستم خودکار پارک خودرو بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علمینوآری,دانستی,تکنولوژی

سیستم خودکار پارک خودروپارک کردن درکنار خودروهای دیگر کاری نا خوشایند برای اکثر رانندگان است ،مخصوصا در فضاهای محدود شهری، لذا پارک کردن در بین خودروهای دیگر درحالی که فضا کم باشد یک مهارت به حساب می آید. پارک کردن درکنار خودروهای دیگر کاری نا خوشایند برای اکثر رانندگان است ،مخصوصا در فضاهای محدود شهری، لذا پارک کردن در بین خودروهای دیگر درحالی که فضا کم باشد یک مهارت به حساب می آید.   پارک کردن درکنار خودروهای دیگر کاری نا خوشایند برای اکثر رانندگان است ،مخصوصا درفضاهای محدودشهری،لادامه مقاله سیستم خودکار پارک خودروبرچسب ها: پارک. خودرو. آکاایران. فضاهای. خودروهای.