ترس از خون

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از ترس از خون بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

akairan

مقالات مفید - اطلاعات عمومی - ترس از خونبسیاری از افراد با دیدن خون دچار ترس و وحشت می شوند، اما خیلی اوقات برای نجات جان دیگران باید ترس و وحشت را کنار گذاشت...خون ریزی های خارجی بر اساس منبع و علل ایجاد آن به سه دسته تقسیم می شود:▪ خون ریزی از شریان: در این نوع خون ریزی ها خون به صورت جهنده و با ضربان نبض همراه است. همچنین رنگ آن قرمز روشن می باشد چون حاوی مقدار زیادی اکسیژن است. خون ریزی شریانی از مهم ترین خون ریزی های خارجی محسوب می شود و یکی از عوامل تهدید کننده زندگی انسان ها است. خون ریادامه مقاله ترس از خونبرچسب ها: خون. مفید. آکا. کنار. مقالات مفید اطلاعات عمومی.