زلزله های بزرگ تاریخ جهان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از زلزله های بزرگ تاریخ جهان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بزرگترین زلزله های تاریخدر این مقاله اطلاعات کامل از تمام زلزه هایی را که در دنیا رخ داده به همراه تلفات و مقیاس ریشتر و محل دقیق آن ذکر شده است .    قبل از قرن بیستم• زلزله شانکسی (1556). مرگبارترین زلزله شناخته شده تاریخ در چین که تلفات آن 830000 نفر تخمین زده شده است.• زمین لرزه داور استریتس سال 1580 (1580).• زلزله کاسکادیا(1700).• زلزله های کامچاتکا (1737 و1952).• زلزله لیسبون در سال 1755 /زلزله یسبون (1755).• زلزله نیومادرید (1811) ویک زلزله دیگر (1812) که هر دو درشهر کوچک میسوری رخ دادند؛ادامه مقاله زلزله های بزرگ تاریخ جهانبرچسب ها: بزرگ. تاریخ. جهان. آکاایران. زمین.