زندگی و روح حرکت

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از زندگی و روح حرکت بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

دانستني ها,عجايب,حقایق

زندگی و روح حرکت زمان در فضای مجازی ....          زمان در متن های دیجیتال ـ خواه در فضاهای محدود لوح های فشرده، خواه در فضاهای اینترنتی که به لحاظ نظری می توان آنها را نامحدود انگاشت ـ ساختارهای متفاوتی به خود می گیرد و به همین منوال، تفسیرهای مختلفی نیز از آن ارائه می شود. به بیان دیگر، می توان از جهات مختلف، برداشت های متفاوتی از ساختار زمانی فضاهای مجازی ارائه کرد:۱) زمان درونی (که شامل زمان برنامه دیجیتال، زمان شبکه و انواع دیگری از زمان های احتمالی می شود)۲)  زمان برونی. نمود نیز که مادامه مقاله زندگی و روح حرکتبرچسب ها: حرکت. آکاایران. خواه. زمان. لحاظ.