صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات تاریخی arrow علل ظهورانقلاب مشروطیت

علل ظهورانقلاب مشروطیت

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات تاریخی- از علل ظهورانقلاب مشروطیت بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علل ظهورانقلاب مشروطیت

علل ظهورانقلاب مشروطیتمتعاقب قرن ها سلطه حکومت مطلقه درایران، قریب یکصدسال پیش، تحت تاثیر شالوده های داخلی و برخی همراهی های خارجی، نهضتی درایران شکل گرفت که نفرت ازستم های موجود، امید به بهسازی ساخت سیاسی ونجات جامعه ازآلام ودردهای عدیده، پیام آن وحصول به حداکثرعدالت ممکنه آرمان آن بود. نهضت فوق، نهضت مشروطه خواهی درایران بود.مهمترین عواملی که درایجاد و پیدایش مشروطیت درایران تاثیرگذاشت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:1- ازدست رفتن ایالات ایران:یکی ازعوامل مهم ناراحتی و ناخشنودی مردم از دسادامه مقاله علل ظهورانقلاب مشروطیتبرچسب ها: قرن. داخلی. نهضت. موجود. نهضت فوق نهضت مشروطه.