شاه در دوره قاجار(2)

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات تاریخی- از شاه در دوره قاجار(2) بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شاه در دوره قاجار(2)

شاه در دوره قاجار(2)به هر حال ، ساختار سیاسی حکومت قاجار بدین گونه بوده که در راس هرم قدرت ، شاه قرار داشت که بازیگر اصلی صحنه قدرت سیاسی تا استقرار مشروطه است . حکومت وی اساسا استبدادی بود و به خود حق می داد کشور را قلمرو یا دولت شخصی خود بداند و خود را حامی و مدافع دین (اسلام پناه) و سایه خدا (ظل الله) بشمارد . او تنها منبع قدرت بود که می توانست به میل خود مقامات حکومت را عزل و نصب کند و در واقع ، شاه تنها قوه مجریه بلا منازع بود . از این رو مقامات حکومت مسئولیت واقعی نداشتند و قربانی شاه میادامه مقاله شاه در دوره قاجار(2)برچسب ها: دوره. آکاایران. حال ساختار سیاسی حکومت. حکومت. قدرت.