اقتصاد گردهمایی‌های روزانه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از اقتصاد گردهمایی‌های روزانه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اقتصاد,گردهمایی‌,اقتصاددان‌ها

اقتصاد گردهمایی‌های روزانهانتظار خواهیم داشت که رای‌دهندگان نیز به طور همزمان نسبت به این امر واکنش نشان دهد.   برایان وزبری، رابرت اشتاین برایان وزبری و رابرت اشتاین، اقتصاددان ارشد «مشاورین فرست تراست» در ویتون واقع در ایالت ایلینویی هستند. آنها به صورت هفتگی مطالبی را در فوربس منتشر می‌سازندمی‌توان همزمان با رشد دولت، انتظار اعتراضات بیشتری را داشت. رقم‌های مختلفی مطرح می‌شود، اما به نظر می‌رسد که چندصدهزار نفر در یکی از حدود ۵۰۰گردهمایی کوچک مالیاتی که در ۱۵آوریل برگزار شدند، حضور یافته‌انادامه مقاله اقتصاد گردهمایی‌های روزانهبرچسب ها: روزانه. آکاایران. امر. همزمان. انتظار.