آمار چیست وآمار شناس کیست

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از آمار چیست وآمار شناس کیست بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

آمار چیست وآمار شناس کیست

آمار چیست وآمار شناس کیستآمار علمی است موثر از اطلاعات عددی (داده ) مربوط به گروهی از افراد و یا آزمایش که انجام شده است . امار مجموعه تمام فرایند های جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل و تفسیر دادها ، آزمون و ... برنامه ریزی و... .است...آمار شناس کیست ؟میتونه یکی مثل من باشه  اما باید دارای توانایی هایی باشه  مثلکسی که دارای توانایی این باشه بتونه کاربرد موفقیت آمیز تجزیه و تحلیل آماری را انجام بده و حتی مراحل قبل از اون هم پای این شخص هست یعنی از تعیین هدف و جامعه ، نمونه ، چارچوب و ....ادامه مقاله آمار چیست وآمار شناس کیستبرچسب ها: شناس. آکاایران. فرایند های جمع آوری اطلاعات. مربوط. فرایند.