صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات مدیریت و بازاریابی arrow انتظارات رئیستان را برآورده کنید

انتظارات رئیستان را برآورده کنید

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از انتظارات رئیستان را برآورده کنید بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

انتظارات رئیستان را برآورده کنید

انتظارات رئیستان را برآورده کنیدآگـاه بـودن از اطـلاعات روز و سر موعد آماده کردن کار یکی از مهمترین اولویت هـا در مـحــل کار به شمار می رود. این مستلزم داشتن درک خالی از اشتباه و روشن از وظایف و مسئولیت هایتان در محل کار است.ایــن اطلاعات معمولاً به شکل توصیف شغلی و شرح وظایـف شغلی می آید که معمولاً توسط رئیس هنگام استخدام ارائـه مــی شود. اما اگر شما چنین برنامه ای ندارید، حتماً از رئیستان بخواهید که یکی برایتان تنظیم کند. این اطلاعات بـه شـمـا کـمـــک می کنــد بفهمید چه انتظاری از شما در اداادامه مقاله انتظارات رئیستان را برآورده کنیدبرچسب ها: کنید. آکاایران. مستلزم. مستلزم داشتن درک خالی از اشتباه و روشن از وظایف. مـحــل کار به شمار.