اتیکت مکالمات تجاری و شغلی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از اتیکت مکالمات تجاری و شغلی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اتیکت مکالمات تجاری و شغلی

اتیکت مکالمات تجاری و شغلی در کار و بیزنس، قوانین آداب معاشرت فقط شامل رفتارهای شما در اداره و محتویات ایمیلتان نمی شود، این قوانین اتیکت و آداب مکالمات شما با همکارانتان را هم در بر می گیرد.معمولاً تصور می شود که اتیکت مکالمات کاری را باید در مکالمات رو در رو رعایت کرد، اما پشت تلفن هم این موارد صادق است. در هر دو مورد، الزامات قدیمی گوش دادن و حرف زدن باید در مرکز توجه قرار گیرد.ممکن است مکالمه کوتاهی با سوپروایزرتان داشته باشید، یا قبل از بستن قرارداد یا زنگ زدن به نمایندگان شرکت های دادامه مقاله اتیکت مکالمات تجاری و شغلیبرچسب ها: شغلی. آکاایران. فقط. قوانین. فقط.