عوامل موثر بر قیمت سهام

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از عوامل موثر بر قیمت سهام بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عوامل موثر بر قیمت سهام

عوامل موثر بر قیمت سهام متغیرهای بنیادی‌ در یک بازار کارآ، قیمت سهام در درجه نخست تحت تاثیر عوامل بنیادی تعیین می‌شود که از ترکیب دو متغیر اساسی EPS (سود هر سهم) و P/E (نسبت قیمت به سود هر سهم) به‌دست می‌آید. قسمتی از سود سهام ممکن است بین سهامداران تقسیم شود و مابقی به‌صورت اندوخته برای سرمایه‌گذاری نزد شرکت باقی می‌ماند. جریان درآمدی آینده شرکت تابعی از سطح فعلی درآمد نرخ و رشد مورد انتظار درآمد شرکت می‌باشد.متغیرهای تکنیکی‌متغیرهای تکنیکی در واقع ترکیبی از شرایط بیرونی هستند کادامه مقاله عوامل موثر بر قیمت سهامبرچسب ها: موثر. قیمت. سهام. آکاایران. موثر.