چهار ویژگی مدیران موفق

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از چهار ویژگی مدیران موفق بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بازاریابی,ویژگی,مدیران موفق

چهار ویژگی مدیران موفق ● مدیران موفق باید چهار ویژگی مهم داشته باشند : ▪ ویژگی ادراکی ؛ که مربوط به توانایی ذهنی مدیر در هماهنگ کردن تعاملی فعالیت ها و منافع سازمان است .▪ ویژگی های انسانی ؛ که مربوط به توانایی مدیر در کار کردن با افراد ، شناخت آنها و ایجاد انگیزه در تمامی نیروهای انسانی شاغل در سازمان است . ▪ ویژگی های فنی ؛ که به استفاده و آشنایی شخص مدیر از ابزارها ، شیوه نامه های کار و فنون لازم در زمینه تخصصی مربوط با وی مرتبط می شود .▪ شایستگی سیاسی ؛ که مربوط است به توانایی فرد در بادامه مقاله چهار ویژگی مدیران موفقبرچسب ها: مدیران. موفق. آکاایران. مربوط. تعاملی.