قوانین بازاریابی الکترونیکی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از قوانین بازاریابی الکترونیکی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

قواعد,پست,قوانین

قوانین بازاریابی الکترونیکیبازاریابی از طریق پست الکترونیک مقوله ی جدیدی است، اصول، قواعد و قوانینی دارد که رعایت آنها امری ضروری و اجباری است. با رعایت آن اصول است که می توان موفق شد.در عصر «کار حرفه ای و سرعت در انجام کار»، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازیگران، بایستی اصول، قواعد و قوانین بازی را نیز بخوبی بدانند. متاسفانه در ایران، بسیاری از شرکت ها و موسسات، بی آن که به قواعد بازی توجه کنند، شروع به بازی می کنند . . .اصول در اکثر موارد به جای معرفی، تبلیغ یا جا انداختنادامه مقاله قوانین بازاریابی الکترونیکیبرچسب ها: بازاریابی. الکترونیکی. آکاایران. اصول. کار.