صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات مدیریت و بازاریابی arrow هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردها

هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردها

هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردهااین یک مقاله توصیفی، با هدف تعریف و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی (Competitive Intelligence) است. در این مقاله اهمیت هوشمندی رقابتی در تجارت امروزه جهانی مورد بحث قرار گرفته و ریشه تاریخی هوشمندی رقابتی و تعریف آن از دیدگاه نویسندگان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه ارتباط بین تحقیقات بازار و هوشمندی رقابتی بیان شده است. حوزه های هوشمندسازی رقابتی و مراحل هوشمندسازی رقابتی، مباحث دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مقاله با بحثی در مورد واادامه مقاله هوشمندی رقابتی رویکردها و کاربردهابرچسب ها: رقابتی. رویکردها. کاربردها. آکاایران. رقابت.