جهش از سکوی مشترک در صنعت

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از جهش از سکوی مشترک در صنعت بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

جهش از سکوی مشترک در صنعت

جهش از سکوی مشترک در صنعتاز جمله عوامل مهم ایجاد کننده مزیت رقابتی در کسب و کار و تولید ، استفاده از منابع مشترک است . این امر باعث شده در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از عوامل و منابع مشترک در کانون توجه مدیران و سازمانها قرار گیرد.در این رویکرد با اشتراک منابع، امکان تولید طیف وسیعی از محصولات از طریق راهبرد سکوی مشترک فراهم می‌شود. با بکارگیری این راهبرد می توان زمینه افزایش سود و ایجاد ارزش را فراهم و شرکتها و سازمانها را به‌سوی موفقیت رهنمون ساخت. بنابراین ضروری است زمینه شناسایادامه مقاله جهش از سکوی مشترک در صنعتبرچسب ها: صنعت. امروز. منابع. امروز. امر.