جستجوی معنا در محیط کار

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از جستجوی معنا در محیط کار بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

جستجوی معنا در محیط کار

جستجوی معنا در محیط کارآیا حقیقاً چیزی در محیط کار وجود دارد که آن را با معنا سازد اگر چنین است، چگونه می‌توان آن را شناخت، احساس کرد و یا به وجود آورد هر یک از کارکنان مجموعه‌ای از عوامل را در اختیار دارند که به وسیله آن‌ها نیاز معنا بخشیدن به تجربه‌های شغلی خویش را برآورده می‌سازند. این عوامل بسیار شبیه به کلیدهایی است که همیشه همراه خود دارند. کلیدهای اصلی می‌تواند احساس عمیق هدف‌دار بودن، خلاقیت و یافتن فرصت برای برقراری ارتباط‌های موثر برای یک فرد و احساس مالکیت چالش‌های متعدد و هماهنگیادامه مقاله جستجوی معنا در محیط کاربرچسب ها: معنا. محیط. کار. آکاایران. چیزی در محیط کار وجود.