صفحه خانگی arrow اطلاعات عمومی arrow مقالات مدیریت و بازاریابی arrow مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو

مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو

مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نو مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نومالیات‌بندی و دریافت مالیات را شاید بتوان از مهمترین، دشخوارترین و پیچیده‌ترین فعالیتهای اقتصادی - حکومتی هر دولتی به شمار آورد.مهمترین است زیرا به طور معمول بقای دولت و نیز جامعه بر آن تکیه دارد؛ دشخوارترین است چون با همه افراد جامعه (حتی با خود مسئولان مالیاتی) یک به یک سروکار دارد؛ و پیچیده‌ترین است زیرا به طور ذاتی هیچ انسان اقتصادی تمایلی ندارد تا از درآمد شخصی خود به سود جامعه صرف نظر کند. این ویژگیها را نباید تنها چادامه مقاله مالیات بر ارزش افزوده؛ چالشی نوبرچسب ها: ارزش. افزوده؛. چالشی. آکاایران. بندی.