مالیات‌های مستقیم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از مالیات‌های مستقیم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مالیات‌های مستقیم

مالیات‌های مستقیم مالیات یکی از ابزارهای مهم در سیاستهای اقتصادی کشور می باشد. تغییر نرخهای مالیات سبب بوجود آمدن تبعات کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد می گردد. افزایش مالیاتها در بلند مدت، انگیزه تولید را کاهش داده و باعث کاهش اشتغال و تولید و تجارت خواهد شد.در کوتاه مدت نیز افزایش مالیاتها، باعث رکود شده و آن را تشدید می کند.به طور کلی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند. مالیاتهای مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد.▪ مالیات بردارایی شادامه مقاله مالیات‌های مستقیمبرچسب ها: مستقیم. آکاایران. بلند. کوتاه. بلند مدت انگیزه تولید.