مروری بر مصاحبه شغلی-2

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از مروری بر مصاحبه شغلی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مروری بر مصاحبه شغلی-2

مروری بر مصاحبه شغلی-2مصاحبه های استخدامی، متداولترین روش مورد استفاده در فرآیند گزینش هستند. بسیاری از سازمانها و کارفرمایان، مصاحبه های استخدامی را معتبرترین روش جمع آوری اطلاعات می دانند. بررسی مدارک و شواهد نشان می دهد که برای قضاوت در مورد هوش داوطلب، توان تحلیل، انگیزش، توانش های شناختی، گستره تفکر، مهارت ارتباط با دیگران، ثبات هیجانی و ...، مصاحبه می تواند مفید واقع شود. این جزوه سعی دارد که به مصاحبه ، چهارچوب آن ، شرایط و بایدها و نبایدهای آن ، بپردازد.● تعریف مصاحبه:مصاحبه نوعی تماادامه مقاله مروری بر مصاحبه شغلی-2برچسب ها: مصاحبه. آکاایران. مصاحبه. روش. تفکر.