نفوذ به دژ دلار

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از نفوذ به دژ دلار بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

نفوذ به دژ دلار

نفوذ به دژ دلار نفوذ به دژ دلاردلار ارز غالب در اقتصاد جهانی به شمار می آید و تاکنون نیز در برابر چالش های مختلف و رقیب تراشی ها مقاومت کرده است. در مسأله راه اندازی بورس نفت ایران پیش از آنکه به ساختار و شرایط چگونگی کارکرد این بورس توجه شودبه احتمال مبادله نفت بر حسب یورو در آن توجه شده است و تنی چند از کارشناسان بین المللی مبادله نفت بر اساس یورو در بورس ایران را آغازگر دوران افول شدید دلار دانسته اند، حال آنکه دلار چندین دهه است که بر مبادلات نفت و دیگر مواد خام مهم جهان سایه افکنادامه مقاله نفوذ به دژ دلاربرچسب ها: به. دلار. آکاایران. بورس. برابر.