پول شوئی و راه های مبارزه با آن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از پول شوئی و راه های مبارزه با آن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

مبارزه با پول شویی,پول شویی و اقتصاد کلان,تعریف پول شویی

پول شوئی و راه های مبارزه با آن پول شوئی و راه های مبارزه با آنپول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمادامه مقاله پول شوئی و راه های مبارزه با آنبرچسب ها: راه. مبارزه. آن. آکاایران. حاصل.