پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفید

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفید بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

پولشویی و اقتصاد,پولشویی وسیاست,فرایند پولشویی

پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفید پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفیدپولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .در دو ده گذشته ، سازمان های جنایی با بهره مندی از جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی جدید ارتباطی ، از مبادی پولشویی ، موجب اثرات زیانبار و مخرب اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشورها گردند قانون جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های غیرقانونیادامه مقاله پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفیدبرچسب ها: فرآیندی. سیاه. به. سفید. آکاایران.