پولشویی چیست

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از پولشویی چیست بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

انواع پولشویی,تاثیر پولشویی,پولشویی چیست

پولشویی چیست ؟ پولشویی چیست؟پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشادامه مقاله پولشویی چیستبرچسب ها: آکاایران. نحو. عمل. عمل یا شروع به عملی به منظور. پنهان.