روز ملی آمار

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از روز ملی آمار بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

روز ملی آمار

روز ملی آماراول آبان هر سال روز ملی آمار و برنامه ریزی است. شاید در نگاه اول این عنوان هم مثل همه چیزهای دیگر که در تقویم وجود دارد یک عنوان بی اهمیت به نظر بیاید. شاید هم باشد ولی بهتر است بینیم آمار چیست و چه نقشی در برنامه ریزی دارد.در این صورت است که شاید تصدیق کنیم که نام گذاری یک روز به نام آمار چندان بی اهمیتی نیست...آمار چیست و به چه کار می آید!؟ شاید در نگاه اول آمار یاد آور همان کنجاوی نابجا که در بین  عموم مردم به گرفتن آمار کسی یا چیزی معروف شده است، باشد. ولی آمار فضولی نیست یاادامه مقاله روز ملی آماربرچسب ها: آمار. آکاایران. عنوان. تقویم. چیزهای.