سیاست‌های کسب و کار

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از سیاست‌های کسب و کار بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

سیاست‌های کسب و کار

سیاست‌های کسب و کارابعاد تغییرات محیطی هر روز گسترش بیشتری می‌یابد و در این مسیر سازمانها بیش از گذشته از تحولات محیطی متاثر می‌شوند. این تغییرات، امروز بدل به تیغ دولبه‌ای شده است که یک‌سوی آن فرصتهای بکر نهفته است و سوی دیگر آن دم تند فروپاشی است.در این شرایط «ارتباطات» و «اطلاعات» مهمترین ابزارهایی است که می‌تواند با ایجاد «آگاهی»، شرایط بهره‌گیری از فرصتها را فراهم آورد.هرچند اقتصاد ما با اشل‌های جهانی فاصله زیادی دارد، اما امواج این تغییر، سازمانهای ما را نیز فراگرفته است و در آینده نیزادامه مقاله سیاست‌های کسب و کاربرچسب ها: کسب. کار. آکاایران. تغییرات. گذشته.