سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از سیستمهای اطلاعاتی در سازمان بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان سیستمهای اطلاعاتی را میتوان بر اساس خرده سیستمها یا بخشهای مختلفی که از آنها استفاده میکنند تعریف کرد. بیشتر سازمانها دارای بخشهای بازاریابی-امور مالی-فروش-نیروی انسانی – تولید و غیره هستند.به طور منطقی سیستمهای اطلاعاتی باید بر اساس عملکردهای این بخشها هماهنگ شوند.برای مثال سیستم اطلاعاتی فروش داده های مربوط به فروش را گرد آوری و پردازش میکند و نتایج را به صورت چاپی وتصویری در اختیار کارکنان یا مدیران فروش قرار میدهد یا سیستم اطلاعاتی پرسنلی اطلاعات مربوط به کاادامه مقاله سیستمهای اطلاعاتی در سازمانبرچسب ها: اطلاعاتی. سازمان. آکاایران. سیستم. بخشهای بازاریابی امور مالی فروش نیروی انسانی.