تاریخچه بانکداری دو

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از تاریخچه بانکداری دو بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

تاریخچه بانکداری دو

تاریخچه بانکداری دوتاریخچه بانکداری به قرن‎ها قبل از میلاد مسیح بر می‎گردد. مردم یونان، روم، بابل و چین در معابد خودشان که در واقع اماکنی مورد اعتماد و اطمینان بود، حفظ و نگهداری اموالشان را به روحانیون می‎سپردند.پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد بکنند و چون در برابر سپرده‎ای که مردم به آنها می‎دادند سود می ‎پرداختند، در یک نوع رقابت با معابد قرار گرفتند...در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود وادامه مقاله تاریخچه بانکداری دوبرچسب ها: بانکداری. آکاایران. قرن‎ها قبل از میلاد مسیح. قرن‎ها قبل از میلاد مسیح بر می‎گردد مردم یونان. اعتماد.