تازه وارد اقتصاد ایران

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از تازه وارد اقتصاد ایران بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

جدیدترین نظام مالیاتی جهان,اقدامات جدی تحقیقی,اهمیت مالیات

تازه وارد اقتصاد ایران  ● تحلیلی بر روند گسترش مالیات بر ارزش افزودهلایحه مالیات بر ارزش افزوده نخستین لایحه ای نیست که پشت درهای بسته مجلس درگیر و دار بررسی های کارشناسی منتظر تأیید است.این لایحه پس از اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی، یکی از بحث انگیزترین مسائلی است که نظر کارشناسان را به خود جلب کرده، اما با این حال هنوز به نتیجه قانع کننده ای نرسیده است.کارشناسانی که در پی استقرار سیستم مالیات برارزش افزوده هستند، ۲۰ سالی است که کوله بار تلاش های خود رابه دوش می کشند تا جدیدترین نظام مادامه مقاله تازه وارد اقتصاد ایرانبرچسب ها: وارد. اقتصاد. ایران. آکاایران. تلاش.