نقش زن در تعلیم و تربیت خانواده

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت تعلیم و تربیت -آموزه های ادیان- از نقش زن در تعلیم و تربیت خانواده بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

تعلیم و تربیت,زنان,مادران

نقش زن در تعلیم و تربیت خانوادهزن آئینه تمام نمای شخصیت انسان است . او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد...زن آئینه تمام نمای شخصیت انسان است . او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد. این وجود سراسر نیاز، خود نیازمندان را غنا می بخشد، آنان را به کمال معنوی سوق می دهد تا با احاطه بر کلیات هستی و شناخت برهانی به مبدا و غایت وجود دست یابند. آنان را به جایگاهی می رساند که جز قداست و پاکی چیزی نیست، به راستی این وجود لطیف با همه ظرایادامه مقاله نقش زن در تعلیم و تربیت خانوادهبرچسب ها: تعلیم. تربیت. خانواده. آکاایران. خدای.