صفحه خانگی arrow ازدواج arrow بانوی شرقی arrow شمع فروزان خانواده

شمع فروزان خانواده

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت بانوی شرقی- از شمع فروزان خانواده بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

زنان ,بانوان,عشق مادری

شمع فروزان خانوادهوظیفة اصلی زن در خانواده و جامعه چیست؟ زندگی هر دسته از موجودات مفهوم ویژه ای دارد که با توجه به فلسفه آفرینش آن ها تفسیر می گردد. خداوند از آفرینش گیاهان هدف هایی داشته، متمایز از هدف هایی که برای آفرینش حیوانات رقم زده است... بنابراین مفهوم زنده و با نشاط بودن گیاهان غیر از معنی زنده و با نشاط بودن حیوانات است. انسان نیز موجود زنده ای است که شاکلة آفرینش او از لحاظ ظاهر و باطن و جسم و روح با سایر موجودات متفاوت و کامل تر از آن ها است. او می تواند دامنة شناخت و معرفت خویشادامه مقاله شمع فروزان خانوادهبرچسب ها: خانواده. هدف. دسته. خداوند. ویژه.