عشق مادون فکر ممنوع

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت انتخاب همسر با چشمان باز- از عشق مادون فکر ممنوع بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عشق,مادون,منوع

عشق مادون فکر ممنوعبر خلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند عشق یکباره پیدا می شود و همیشه میماند و یا حتی بیشتر می شود؛ واقعیت اینست که عشق ممکن است یک لحظه ایجادشود، اما همانند بذری است و در صورتی باقی می ماند و رشد می کند که درزمین مناسبی جای گیرد، آب و نور کافی به آن برسانیم؛ مرتب آفت کشی کنیم وبه آن کود بدهیم و مستمراً به آن رسیدگی نمائیم.بر خلاف تصور خیلی ها که فکر می کنند عشق یکباره پیدا می شود و همیشه می ماند و یا حتی بیشتر می شود؛ واقعیت اینست که عشق ممکن است یک لحظه ایجادادامه مقاله عشق مادون فکر ممنوعبرچسب ها: فکر. زمین. صورت. رشد. مرتب.