ازدواج در کفه ترازو

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت انتخاب همسر با چشمان باز- از ازدواج در کفه ترازو بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شرایط ازدواج,خواستگار معتاد,دوستی قبل از ازدواج

ازدواج در کفه ترازو ازدواج نوعی ترکیب بین دو انسان و دو خانواده است. زندگی مشترک یک پدیدهی مرکب است که اجزاء اصلی و اساسی آن زن و مرد می باشند، هر قدر بین ایندو عنصر هماهنگی ،همفکری، تناسب، سنخیت روحی و اخلاقی و جسمی بیشتر باشد،این ترکیب استوارتر، مستحکمتر، شیرین تر و جاودانه ترخواهد بود؛ و هرچه این تناسب و هماهنگی کمتر باشد، زندگی سست تر تلختر و ناپایدارتر خواهد بود.بدین منظور لازم است که زوجین تا آنجا که ممکن است هم کفو دیگری باشند. کفو بودن دو همسر، یعنی : تناسب، همتایی، هماهنگی، هادامه مقاله ازدواج در کفه ترازوبرچسب ها: روحی. justify;. مرد. خانواده. روح.