ازدواج هایی روی آب

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت انتخاب همسر با چشمان باز- از ازدواج هایی روی آب بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

ازدواج روی آب,دوستی,محبت

ازدواج هایی روی آبازدواج هایی روی آب 11 ایده‌ اشتباه برای ازدواج (2) پرنده 7- ازدواج، ابزاری برای دست‌یابی به خواسته‌های دیگر:ازدواج هایی روی آب11 ایده‌ اشتباه برای ازدواج (2)پرنده 7- ازدواج، ابزاری برای دست‌یابی به خواسته‌های دیگر:گاهی انگیزه‌ی‌ اصلی در تشکیل زندگی مشترک، عشق به فرد مقابل و نیاز روان‌شناختی به زیستن با فرد مقابل نیست؛ بلکه او وسیله‌ای برای رسیدن به هدف‌های دیگر می‌شود.برای نمونه، خانمی که دوست دارد در خارج از کشور زندگی کند، ممکن است با پیشنهاد فردی جهت ادامه‌ی زندگیادامه مقاله ازدواج هایی روی آببرچسب ها: ایده‌. ایده‌. وضعیت. متفاوت. زوج.