نیمه ی گمشده

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت انتخاب همسر با چشمان باز- از نیمه ی گمشده بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

ازدواج مناسب,همسر ایده ال,شرایط ازدواج

نیمه ی گمشده نیک بختی میّسر نخواهد شد مگر آن که دختران و پسران را با انتخاب صحیح آشنا سازیم و به عنوان پیشگیری به آنان بیاموزیم که چگونه انتخابی صحیح ، درصد خطر پایین تری خواهد داشت. در جامعه باید آگاهی لازم در مورد معیارهای ازدواج در اختیار جوانان قرار گیرد تا با گامهایی استوارتر، دستیابی به شادی و آرامش و تعادل را تجربه کنند و زمانی که تصمیم می گیرند نیمه گمشده خود را بیابند با آگاهی و دانایی، راه صحیح را شناخته و برگزینند؛ چرا که انتخاب درست راهی جهت پیشگیری از مشکلات پس از ازادامه مقاله نیمه ی گمشدهبرچسب ها: انتخابی. آگاهی. انتخاب درست راهی جهت. آگاهی لازم در مورد معیارهای ازدواج. عنوان.