پنجره ای رو به خوشبختی

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت انتخاب همسر با چشمان باز- از پنجره ای رو به خوشبختی بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

شرایط ازدواج,دوستی قبل از ازدواج,زدواج مناسب

پنجره ای رو به خوشبختیوقتی برای اولین بار زندگی ام را مورد بررسی قرار دادم به این نتیجه رسیدم که بین آرزوها و زندگی واقعی ام فاصله زیادی وجود دارد. هنوز خیلی کارها بود که باید انجام می دادم تا به رویاهایم دست می یافتم. در همین زمان شخصی به من گفت برای موفق شدن باید زندگی افراد موفق را بررسی کنی. به خاطر دارم در آن دوران عضو کلاسی شدم که هر ماه یک بار برگزار می شد و در آن جا افراد موفق و مشهور سخنرانی می کردند و روش های صحیح زندگی را آموزش می دادند. در آن موقع همواره قلم و کاغذادامه مقاله پنجره ای رو به خوشبختیبرچسب ها: خوشبختی. خوشبخت. هنوز. فاصله. مناسب.