شور و مشورت در خانواده

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت انتخاب همسر با چشمان باز- از شور و مشورت در خانواده بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

همسران,شرایط ازدواج,ازدواج مناسب

شور و مشورت در خانوادهدر فرایند پیوند زناشویی قول و قرارهایی که قسمتی کتبی و رسمی ، و بخشی ضمنی و اخلاقی  است، گذاشته می شود. مواردی که برای دختر و پسر در زمان عقد  مطرح است و براساس آن زندگی مشترک آغاز می گردد؛ عبارت اند از :- زن و مرد در زمان عقد به هم دست بیعت داده و تعهد نموده اند که با وحدت و یگانگی زندگی شادی را تا پایان حیات بگذرانند و در این راه بکوشند. - آنها تعهد کرده اند برای مصالح مشترک تلاش کنند، در جهت تأمین منافع خانواده بکوشند و در غم و شادی یکدیگر شریک باشند. - احادامه مقاله شور و مشورت در خانوادهبرچسب ها: مشورت. خانواده. شور. دختر. فرایند.