نقش «هوس» در ازدواج!

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت دانستنیهای قبل از ازدواج- از نقش «هوس» در ازدواج! بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

ازدواج, هوس, هوس رانی

 «هوس» یکی از مهمترین، و در عین حال خطرناک ترین پایه های ازدواج است.تکیه گاه هوس ارزش های زودگذر و ناپایدار و احیاناً کودکانه یا احمقانه است. «هوس» یکی از مهمترین، و در عین حال خطرناک ترین پایه های ازدواج است. «هوس» را نباید با لذت های مشروع جنسی که انگیزه فطری ازدواج است اشتباه کرد شک نیست که اکثریت قریب باتفاق جوانان در ازدواج «لذت جنسی» می جویند و به حکم فطرت و آفرینش که چنان غریزه نیرومندی در آنها آفریده، چنان حقی را هم دارند. اما هوس چیزی بالاتر از این است. «هوس» یک سلسله خیالات خام و محاسبادامه مقاله نقش «هوس» در ازدواج!برچسب ها: justify;. ازدواج. ازدواج. روحی. قدر.