قایم موشک

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت عشق- از قایم موشک بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علاقه,محبت,عشق

قایم موشک  ((کم پیش می آید .اما من با این ستون عاشقانه هایم در موازی مهرم شدم..دوستش دارم حالا هرفهایی را برایتان مینویسم که گاهی برای خودم هم زمزمه اشان نمی‌کنم.سختم است.بغضم می آید.تلخیش را ببخشید.پای برگه‌ی این نوشته... شاید برای همین نور چشم من است.یا عشق.))...هشتاد .هفتاد.نود .صد.بیام؟ چهل .شصت .ده.بیست.صد.بیام؟گفتند کم سو شده. باریک و بی‌رمق. نه چشمک ستاره را می‌بیند. نه پلکش برای غریبه‌ای می‌پرد.هزار اطلس اشک در ساحلش موج می‌زند. کور می‌شوی.چه می‌کنی باخودت پسر؟---کاری به کار دلم نداشتهادامه مقاله قایم موشکبرچسب ها: دارم. دارم. خودم. نور. نور.