آداب ‌دانی زوجین

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت آیین همسرداری- از آداب ‌دانی زوجین بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

--اگر همسرتان ایرادی دارد که باید اصلاح شود این کار نباید هیچ وقت در حضور دیگران و حتی فرزندانتان گفته شود.1 - تعریف از مرد دیگر در حضور همسرتان درست نیست، حتی اگر آن شخص نزدیک‌ترین دوست و از نزدیکانتان باشد. آقایان نیز درباره همسرشان باید این مساله را همیشه به خاطر بسپارند و رعایت کنند.2 - از همسرتان نخواهید که به دیدار بستگانش نرود و آنان را ترک گوید و فقط با شما باشد، بلکه بهتر است در این دیدارها با او هماهنگ باشید.3 - از بستگان همسرتان بهتر از بستگادامه مقاله آداب ‌دانی زوجینبرچسب ها: زوجین. همسرتان. همسرتان. حضور. آقایان.