مهریه های دردسرساز

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت مراسم خواستگاری تا عروسی- از مهریه های دردسرساز بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

عروس,داماد,ازدواج

ازدواج - مشکلات ازدواج -  مهریه های دردسرساز دیگر هیچ صندلی خالی در محضر عقد و ازدواج باقی نمانده بود. پدر و مادر عروس و داماد،‌ خاله‌ها و دایی‌های دو طرف، همه بودند...بحث عاقد به ثبت میزان مهریه رسیده بود که پدر داماد با اعتراض مختصری، فراوانی مهریه را ملاک موفقیت زندگی ندانست و بحث‌ها ادامه داشت تا اینکه عروس خانم آینده نکته‌ای را به آقا داماد تفهیم کرد که خروارها آوار را در خود داشت. عروس خانم با حرکتی فیلسوف گونه گفته بود: "به هر میزان که دوستم داری مهریه‌ام می‌کنی!!" جمله‌ای عجیب که هیچادامه مقاله مهریه های دردسرسازبرچسب ها: ازدواج. پدر. پدر و مادر عروس و داماد. پدر. بودند.