صفحه خانگی arrow ازدواج arrow عشاق موفق arrow با من یک رنگ باش

با من یک رنگ باش

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت عشاق موفق- از با من یک رنگ باش بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

با, من, یک

با من یک رنگ باشوقتی قرار است دو نفر شریک زندگی هم شوند آن هم شراکتی بدون تاریخ مصرف و تا ابد ، خیلی از رفتارها و مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.صداقت رفتاری است پسندیده که در تمام طول زندگی باید رعایت شود اما لزوم رعایت آن در ارتباط با همسر به دلیل اهمیت این رابطه ، پر رنگ تر است. وقتی قرار است دو نفر شریک زندگی هم شوند آن هم شراکتی بدون تاریخ مصرف و تا ابد ، خیلی از رفتارها و مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.صداقت رفتاری است پسندیده که در تمام طول زندگی باید رعایت شود اما لزوم رعایت آن در ارتبادامه مقاله با من یک رنگ باشبرچسب ها: ایران. صداقت. مصرف. طول. رعایت.