کمتر گله کن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت عشاق موفق- از کمتر گله کن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

حرمت ازدواج,ازدواج موفق,راز همسران

کمتر گله کن راستی هیچ فکر کرده اید زندگی آدمی چه زود می گذرد. تصور نمی کنم جوانان گذران سریع عمر را با اهمیت تلقی کنند. گوئی عمر جاوید دارند ولی کم کم که قوای جوانی از بین رفت ،می فهمند که واقعاً آفتاب عمر خیلی زود رو به افول می رود و حیف از این عمر کوتاه که لحظه ای غیراز راه عشق و هدف اصلی صرف شود.روزی که در آستانه پیری هستید و قوای جوانی به تدریج تنزل یافته نظری دقیق به کارنامه زندگی خود بیندازید:اگر تمام عمر مطالعه کرده و درس خوانده باشید از کرده پشیمانید که چرا در کسب مال نکوادامه مقاله کمتر گله کنبرچسب ها: عمر. سریع. آدمی. راه. اهمیت.