صفحه خانگی arrow ازدواج arrow عشاق موفق arrow تدابیر مردان در همسرداری قسمت سوم

تدابیر مردان در همسرداری قسمت سوم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت عشاق موفق- از تدابیر مردان در همسرداری قسمت سوم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اخلاق همسران,راز همسر

تدابیر مردان در همسرداری قسمت سوم سیاست وقتی سیاست است که طرف مقابل از چگونگی مسیر و اهداف آن بی‌اطلاعباشد، چرا که اگر کاملاً از همه ابعاد آن آگاه شود، قادر خواهد بودآگاهانه یا ناآگاهانه، در مسیر عملکرد شما دخیل شود و صعود به قلهاهدافتان را به تأخیر اندازد یا مختل کند و آنوقت است که سیاست شما تبدیلبه یک روش ساده می‌شود که به آسانی قابل دستکاری توسط دیگران است.بنابراین اگر قصد دارید تدبیر و سیاستی را بکار گیرید؛ بدانید که هیچلزومی ندارد که مثلاً مستقیماً به همسرتان بگویید: «من ‌میادامه مقاله تدابیر مردان در همسرداری قسمت سومبرچسب ها: قسمت. سوم. مسیر. مسیر. مسیر.