چشمان کاملاً باز

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش کلوب ازدواج و عشق قسمت پیش نیازهای ازدواج- از چشمان کاملاً باز بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اتفاق,برخورد,جدید

چشمان کاملاً بازیک اتفاق تقریباً برای همه ما رخ می دهد و آن هم این است که در برخوردهای اول با آدم های جدید، معمولاً بخشی از خصوصیات شخصیتی مان را بروز نمی دهیم؛ یا این که در برابر بعضی مسائل انعطاف پذیرتر از معمول می شویم. این کار در بیشتر موارد غیرارادی است. چون ذاتاً دوست داریم در نظر دیگران محبوب به نظر بیاییم.اما در مورد ازدواج ماجرا خیلی فرق می کند گاهی این «محبوب به نظر آمدن» برای مان گران تمام می شود. چون تصویری که از ما در ذهن همسر آینده مان شکل می گیرد، با شخصیت واقعی مان که به مرورادامه مقاله چشمان کاملاً بازبرچسب ها: برخوردهای. برخوردهای اول با آدم های جدید. بروز. برخوردهای اول با آدم های جدید. تقریباً.